เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

ด้วยประสบการณ์การสอนยาวนานถึง 18 ปี เป็นที่มั่นใจในคุณภาพ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนนครพิงค์อภิบาลกิจ เป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรเพื่องานพนักงานช่วยการพยาบาล ประเภทโรงเรียนเอกชนนอกระบบ (กระทรวงศึกษาธิการรับรอง) เมื่อจบการศึกษาสามารถสมัครงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนโดยตรงที่โรงเรียน ทางโรงเรียนจัดทำระบบ E-Learning ให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทำแบบฝึกหัดผ่านเว็บไซต์ได้ ทำให้การเรียนการสอนสะดวกขึ้น เรียนควบคู่กับการทำงานหรือเรียนควบคู่กับการเรียนที่อื่นได้ อยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนได้

 

เมื่อจบการศึกษาทำงานได้หลายสาขา เช่น
พนักงานช่วยศูนย์ความงาม (SP)

สำหรับผู้สนใจทำงานในแผนกความงาม, คลินิกเสริมความงาม เรียนการช่วยพยาบาลและการช่วยทำหัตถการต่างๆ

พนักงานช่วยทันตกรรม (DA)

สำหรับผู้สนใจทำงานในด้านทันตกรรม เรียนความรู้ความชำนาญในการเป็นพนักงานช่วยทันตกรรม

พนักงานช่วยทางการพยาบาล (NA)

สำหรับผู้สนใจทำงานในรพ.รัฐและเอกชนทุกแผนก เรียนความรู้พื้นฐานทางการช่วยพยาบาล เช่น การวัดความดัน, อุปกรณ์ทางการแพทย์

พนักงานช่วยห้องยา (PA)

สำหรับผู้ที่สนใจทำงานในแผนกห้องยา, ร้านขายยา เรียนความรู้ด้านยาเบื้องต้น เช่น การแบ่งกลุ่มของยา, อันตรายจากการใช้ยา เป็นต้น

โอกาสทำงานต่างประเทศ

>> เราคือมืออาชีพด้านการเรียนดูแลต่างชาติ

>> เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลต่างชาติ ญี่ปุ่น

>> หากเรียนจบการดูแลผู้สูงอายุมาแล้ว NA , PN , RN ไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่